შევიქმნათ მზერის კუთხე

ერთად გავიაზროთ და წარმოდგენა
ვიქონიოთ მარკეტინგის დაიშნულებაზე

მარკეტინგი იმ აქტივოვბების კომბინირებული ერთობლიობაა, რომელთაც თქვენ იყენებთ კლიენტთა სამიზნე/მიზნობრივი ჯგუფებზე გავლენის მოსახდენათ, რათა მათ თქვენი კონკრეტული პროდუქტები ან სერვისები შეიძინონ. მარკეტინგი გეხმარებათ მკვეთრათ გაზარდოთ გაყიდვების მთლიანი მოცულობა, შეახწიოთ ახალ ბაზრებში და სეგმენტურ ტერიტორიებში, საუკეთესო სტრატეგიული და ტაქტიკური უპირატესობით გაყიდოთ თქვენი საქონელი და მომსახურება, და ამავდროულად თქვენს წარმოებასა და რეალიზებაზე მოიპოვოთ ორგანიზებული სრულფასოვანი კონტროლი. მეორე მხრივ მარკეტინგი ესაა თქვენეული ზემოქმედება ბაზარზე, კონკრეტული მომგებიანი პოზიიციის დაკავება და დაუყოვნებლივი წინსვლა.
რას გაეცნობით ამ სექციაში?

ერთ-ერთ უმნიშნელოვანეს საკითს, თქვენს ბიზნეს საქმიანობასთან მჭიდრო და მტკიცე კავშირში მყოფ სამეწარმეო ხაისიათის მქონე მარკეტოლოგიას, ტექნიკურ ხელსაწყოებს სინქრონიზებულს თქვენს მაღაზიაში, რომელიც დაგეხმარებათ ეფექტური მარკეტინგული საქმიანობების განსახორციელებლად, თქვენი გაყიდვების მოცულობს ზრდებთან და თქვენი ბიზნესის განვითარებასთან დაკავშირებულ მეთოდებს, სტრატეგიებს, ტაქტიკებს, გზებს.

 

ჩვენი ტექნოლოგიების დანიშნულება თქვენს წარმოებაში

თქვენს კომერციულ პლატფორმაში ინტეგრირებული მარკეტოლოგიური ხელსაწყო-იარაღების და კონვერტაციული ტექნოლოგიური საშვალებების მთავარი დანუშნულება მდგომარეობს შემდეგში: გააძლიეროს და გაზარდოს თქვენი კომუნიკაციის გავლენის სფერო თქვენს მიერ შერჩეულ ინდუსტიულ ბაზრებში, შესძინოს თქვენს ბიზნეს საქმიანობას ახალი კლიენტები უწყვეტი ნაკადებით და ამავდროულად დაგეხმაროთ ძველი მომხარებლების შენარჩუნებასა და პოტენციურ ზრდაში, აპრობირებული მარკეტოლოგიური ტექნო მეთოდიკური ინსტრუმენტალური საშვალებებით დაგიზოგოთ ხარჯები, რომლებსაც მარკეტინგული კამპანიებისათვის იყენებდით, რადიკალურად გაამარტივოს კონტროლის მექანიზმი და მოგცეთ შედეგების ხილვადობა მარკეტინგული კამპანიების პროგრესირებადი წარმოებისას.

 

ჩვენი მნიშვნელობა თქვენს მარკეტინგულ საქმიანობაში

თუკი მცირე ბიზნესის მფლობელი ბრძანდებით, შესაძლოა ლოკალური ბაზრის მხოლოდ მცირედ სეგმენტზე მიგიწვდებოდეთ ხელი და შესაბამისად მცირე რაოდენეობის პროდუქტებს/სერვისს ყიდდეთ ან თუნდაც სულ სხვაგვარ პრობლემას აწყდებოდეთ. სწორედ აქ ვლინდება ჩვენი საქმიანი ურთიერთობის მინიშნელობა მიიღოთ შეუფასებელი მხარდაჭერა და რჩევები დარგობრივ ექსპერტებისაგან: სამეწარემო არეალის გავრცელება გაფართოების მხრივ, გაფილტრულ ბაზრებზე წვდომა, ახალ მომგებიან ტერიტორიებზე პროდუქტების გატანა და ა.შ.

პოზიციონირების ორგანიზება

პოზიციონირების როლი გაყიდვებში ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც მარკეტინგის, რადგანაც პოზიციონირება წარმოაჩენს და განსაზღვრავს თქვენი ბიზნესის იმ განმასხვავებელ ფაქტორებს, რომელიც თქვენს სამეწარმეო საქმიანობას უჭირავს კონკურენტების და არსებული ბაზრების ფონზე, სწორად შერჩეული და განსაზღვრული პოზიციონირება თქვენ საქმიანობას მატებს არამარტო ღირებულებას არამედ ფასეულობასაც სხვა ბიზნესების ფონზე. მაგ: თქვენ შესაძლოა უზრუნველყოფდეთ და სხვებისაგან გამოირჩეოდეთ თქვენს მიერ წარმოებადი პროდუქტების ხაზის მაღალი ხარისხით, საუკეთესო სერვისით, იდეალური ფასებით, მზრუნველობითი დამოკიდებულობით თქვენი კლიენტების მიმართ. მაგრამ, თუ სწორი ფორმით არ განსაზღვრავთ, გააცნობიერებთ და გადმოსცემთ თქვენი წარმოების ამ ძლერ მხარეებს და შემდეგ არ აცნობებთ ამის შესახებ ბაზარს და თქვენს კლიენტებს საგულისხმო შედეგების მიხწევა არამარტო დაყოვნდება არამედ გაგიჭირდებათ კიდეც. შესაბამისად სწორედ აქ ერთვება ჩვენი პროფესიონალ-ექსპერტთა გუნდი. ჩვენ არამარტო განვსაზღვრავთ თქვენი საწარმოსათვის ყველაზე მეტად მომგებიან პოზიციას, არამედ დავამტკიცებთ შევარჩევთ და ჩამოვაყალიბეთ კიდეც იმ შეხედულებებს, კონცეფციებს, რომლითაც წარმოჩნდებით და განსხვავდებით თქვენი კონკურენტების უმეტესობისაგან, შემდეგ კი თქვენს პროდუქტებს/იდეებს ბაზმრადე მივიტანთ, რათა რაც შეიძლებ სწრაფად დაიწყოთ წარმოება, რეალიზება და მოგება. ერთი სიტყვით – ჩვენ თქვენი ბიზნესის მთელ პოზიციონირებას ჩვენს თავზე ავიღებთ.ბრენდინგის სტრუქტურირება

ბრენდინგი არის თქვენი სამეწარემო ბიზნეს საქმიანობისათვის კონკრეტული იდენტურობა მსოფლიოს ანდაც ლოკალურ, ადგილობრივ საბაზრო ქსელებში, ბრენდი აგრეთვე არის თქვენი სავაჭრო მარკა, ღირებული დამახასიათებელი თავისებურებებით და ატრიბუტებით, რომელსაც თქვენი საპროდუქტო ხაზით და თქვენს მიერ წარმოებადი მაღალი ხარისხის სერვისებით ანიჭებთ, ბრენდინგის სტრუქტურირება თქვენს საქმიანობაში არაჩვეულებრივ სამსახურის გაგიწევთ, რადგანაც ასეთ შემთხვევეაში თქვენი წარმოება და პროდუქტები გახდება: უნიკალური, ლამაზი, თვალში საცემი, ძვირფასი, შთამბეჭდავი, ორიგინალური, ფასეული და ყველაფერ ამასთან ერთად თქვენი პროდუქტები საკუთარ თავს თავადვე გაუკეთებენ რეკლამას, გულგრილს არავის დატოვებენ და შესაბამისად საკუთარ თავს თავადვე გაყიდიან. ყოველივე ამიას ჩვენთან ურთიერთობისას ხელსაყრელი რელევენტური გზებით ისწავლით და მიახწევთ მაგალითად პირველი: პროდუქტების შიდა შეფუთვების ორგანიზებით სანამ მას თქვენს კლიენტებს მიაწოდებთ – პაკეტები, ლოგოტიპი, ხელშესახები ბეჭვდური კატალოგები, ბროშრები, ჟურნალები სხვა პროდუქტების შესახებ, თანმდევი ინფორმაციები და ა.შ. მეორე: პროდუქტების მიმზიდველი დიზაინის ხაზის შექმნით მესამე: თავად თქვენი უნივერსალური ელექტრონულ-კომერციული პლატფორმის გამოყენებით, სადაც თქვენი პროდუქტები და შეთავაზებადი სერვისები საუკეთესო, ახჭურვილი ტექნოლოგიური ინსტრუმენტების გამოყენებით პლიუს ულამაზეს ფორმებში წარმოჩნდება თქვენი კლიენტებისათვის.თქვენს უნივერსალურ მარკეტოლოგიურ ინსტრუმენტებს + ჩვენი პროფესიონალიზმი და კომპეტენცია

ჩვენ ძალიან გვიყვარს ჩვენს მომხმარებლებთან: გულწფელი და მზრუნველობითი სახის ურთიერთობების ჩამოყალიბება, რეალური შედეგის მომტანი პროდუქტიული საუბრებით დაკავება, უკომპრომისო მხარდაჭერითი დახამარებების გაწევა და რათქმაუნდა შეგრძნება იმისა, რომ ჩვენი პროფესიონალური რჩევები და კომპეტენტური კონსულტაციები თქვენთვის წარმატების მისაღწევად საუკეთესოდ გეხმარებათ, შესაბამისად ჩვენი მისიაა ამ ღირშესაშინშავი მოგზაურობისას თქვენთან ერთად, თქვენი დასახული მიზნების მისაღწევად, არამარტო უზრუნველგყოთ და აღგჭურვოთ საუკტთესო ინოვაციური ტექნოლოგიებით, არამედ გაგრძნობინოთ კიდეც, რომ მარტო არ ხართ და, რომ გყავთ ძლიერი, გავლენიანი და წარმატებული დასაყრდენი პარტნიორი ჩვენი სახით.


ეტაპი 1

სრულიად ეთმობა თქვენი ბიზნეს საქმიანობის პროფესიონალიზირებულ ანალიზს, რათა დავადგინოთ თქვენი ამჟამინდელი ვითარება და მდგომარეობა არსებულ ინდუსტიულ ნიშათა ბაზრებს შორის და განვსაზღვოთ, თქვენი სამეწარმეო პოზიციონირების ძლიერი და მკაფიო მხარეები.

1

ეტაპი 2

ჩვენი მარკეტოლოგ ექსპერტთა გუნდი სრულფასოვნად ჩამოაყალიბებს თქვენს ბიზნესთან დაკავშირებული პოზიციონირების უნიკალურ და მძლავრ მხარეებს შემდეგ კი უზრუნველყოფს ადგილობრივ ბაზარზე თქვენი საწარმოს საუკეთესო სტრატეგიული ეფექტურობით, ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას.

2

ეტაპი 4

თქვენი ბიზნესის საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე განვსაზღვრავთ და ჩანოვაყალიბებთ იმ მარკეტოლოგიური ინსტრუმენტების, იარაღების, ხელსაწყოების სახეობებს, რომლებიც ყველაზე მეტად საუკეთესოდ გამოგადგებათ პირველივე თვეს მაქსიმალური შედეგების მისაღწევად გაყიდვებში, შემდეგ კი შეგასწავლით თითოეული მათგანის უნივერსალურად გამოყენებას.

4

ეტაპი 5

ერთად დავსახავთ სხვადასხვა პროგრესირებად ორიენტირებს და ახალი შედეგების მომტან მიზნებს, განვიხილავთ და ვისაუბრებთ საუკეთესო სტრატეგიებსა და ტაქტიკებზე მარკეტინგის კუთხით, თქვენი ბიზნესის წარმოების დახვეწისათვის და გაყიდვების მაქსიმალიზირებულად გაუმჯობესებისათვის.

5

ინტეგრირებული ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა, რომელიც უზრუნველყოფს Google – ის და Youtube – ის სარეკლამო პლატფორმებზე თქვენი კამპანიების განთავსებას გამარტივებული და პირდაპირი მისაწვდომი გზებით.

როდესაც საქმე სამეწარემო საზღვრების მაშტაბურ გაფართოებას ანუ: თქვენთვის განკუთვნილი საბაზრო წილის დაუფლებას, სამიზნე აუდიტორიაზე გავლენის მოხდენას, ახალი პოტენციური კლიენტების მოზიდვას და გაყიდვების მაჩვენებლების გაუმჯობესებას ეხება, ჩვენი მოხმარებლები შორს არ მიდიან და წარმატებით იყენებენ საკუთარ კომერციულ მაღაზიაში ინტეგრირებულ Google – ის და Youtube – ის მარკეტინგულ პლატფორმებს სარეკლამო კამპანიების ასაგებად და შესაქმნელად. რაც არამარტო უზრუნველყოფს თქვენს ბიზნესსა და თქვენს კლიენტებს შორის ინფორმაციული ნაპრალის ამოვსებასა და აღმოფხვრას, არამედ მთლიანად გამორიცხავს შუამავალი სააგენტოების არსებობას თქვენს მიერ გაწერილ საბიუჯეტო სარეკლამო კამპანიურ პროცესებზე თავისთავადი-თქვენეული რეგისულირებადი კონტროლირების სახით. თქვენი კომერციული მაღაზიზის სქემაში ჩაშენებული Google – ის და Youtube – ის სარეკლამო პლატფორმის გამოყენებით თქვენ უნივერსალური შესაძლბლობა გაქვთ უმარტივესი ინტერფეისით თქვენი გასაყიდი პროდუქტებიდან გამომდინარე თქვენს მაღაზიაშივე ააგოთ სარეკლამო კამპანიები ვიდეო, გრაფიკული თუ ტექსტუალური სახის ფორმატებით, მართოთ მათი შინაარსი, თვალი ადევნოთ მათ სიცოცხლისუნარიანობას, განსაზღვროთ თითოელული დარეკლამებული პროდუქტიდან ფინანსურ ამონაგები და ამავდროულად შეიტყოთ უტყუარი ცნობები და ანგარიშები ყოველი მომგებიანი თუ ნახევრად მომგებიანი სვლების შესახებ.სინქრონიზებული ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურა, რომელიც აგრეთვე უზრუნველყოფს Facebook – ის და Instgram – ის სარეკლამო პლატფორმებზე თქვენი მარკეტინგული კამპანიების განთავსებას გამარტივებული და პირდაპირი მისაწვდომი გზებით.

ჩვენი ნოვატორი მეწარმეები, რომლებიც ცდილობენ საკუთარი ბიზნეს საქმიანობა უფრო მაღალ საფეხურზე აიყვანონ, მისწვდნენ ბუნებრივ ლოკალურ საბაზრო გარემოს, მიაღწიონ სასურველ პოტენციური კლიენტების გულებამდე, გაზარდონ და გააფართოონ სამეწარემო გავლენის არეალი და ამავდროულად ნაკლებდანახარჯიანი კამპანიები ერთგვარი მარკეტოლოგიური კომუნიკაციები აწარმკოონ დროისა და ფულის თვალსაზრისით საკუთარ საბაზრო აუდიტორიასთან, წარმატებით იყენებენ Facebook – ის და Instgram – ის სარეკლამო პლატფორმებს, რომლებიც თქვენი კომერციული მაღაზიის მარკეეტინგული განყოფილების სექტორშია სისტემატიზირებული. ამ უნიკალური მარკეტინგული სამეწარემო იარაღის გამოყენებისას თქვენ არაჩვეულებრივი საშვალება გეძლევათ უმარტივესი ინტერფეისის მოხმარებით თავიდან აირიდოთ ყველა ის ძნელად გადასალახი ნაბიჯები, რომლებიც ამ პლატფორმებზე ინდივიდუალური ძალისხმევით ასათვისებლად მოგიწევადათ. მაგ: Facebook – ის და Instgram – ის სარეკლამო პლატფორმებზე დამოუკიდებლად კამპანიის აგორება არარის მარტივი საქმე და ძალიან შრომატევადი პროცესია, რადგანაც ასეთ შემთხვევაში საქმე გაქვთ მთელ რიგ მექანიკურ კომპლექსურობასთან: სხვადასხვა პროგრამული ეტაპების სრუფასოვანი ცოდნა, სარეკლამო კამპაპანიების ეფექტური იერსახის შერჩევა, შემდეგ მათი სისტემატიკური კონფიგურირება და ოფტიმიზაცია და ა.შ. თქვენი სისტემა ავტომატიზირებულად მთლიანად საკუთარ თავზე იღებს ამგვარი პროფესიონალური წინაღობების გადალახვას და უზრუნველგყოფთ ყველაზე ეფექტური პროგრამირებული გზებით აგოთ ულამაზესი იერსახის მქონე, კონვერტირებადი რეკლამები თქვენთვის შერჩეულ აუდიტორიებსა და მათ საბაზრო ჯგუფებზე ყოველგვარი სამიზნე ნიუანსის გათვალისწინები, და ამავდროულად საშვალება გაქვთ აწარმოთ თქვენი მარკეტინგული კამპანიები სრულფასოვანი მონიტორინგული საკონტროლო მექანიზმებით – ანალიზი, ანგარიშები, სტატისტიკა, ანალიტიკური მხედველობა და ა.შინტერნეტის საძიებო სისტემებში ოფტიმიზირებული ინფრასტრუქტურა და თქვენი სამეწარემო საქმიანობის რეგისტრირება Google – ის ბიზნეს კალატოგში.

Google – ის ბიზნეს კალატოგში თქვენი სამეწარემო საქმიანობის რეგისტრირება საუკეთესო მაჩვენებლებით აისახება თქვენს მიერ დასაკავებელი ადგილის ანუ თქვენი საბაზრო წილის პოზიციურ ზრდაზე, რაც აგრეთვე საუკეთესოდ გამოიხატება სხვადასხვა მსყიდველობითუნარიანი სფეროს აუდიტორიებთან მიმართებაში, თქვენი გავლენის სფეროს გაფართოებაში და ახალი კლიენტების მოპოვებაშიც, ეს ყველაფერი კი უზრუნველყოფს არამარტო თქვენი შემოსავლების ზრდას, არამედ თქვენი ბიზნესის წარმოების ოპერირების – სასაზღვრო მაშტაბების გადიდებასაც. შესაბამისათ თქვენი საქმიანობა ხელმისაწვდომი და ცნობადი გახდება თითქმის ყველასთვის მაშ როგორ ხდება ეს? მაგალითად: როდესაც ადამიანები განახორციელებენ თქვენს ბიზნესთან/მომსახურებასთან კავშირში მყოფ პროდუქტების/სერვისების მოძებას Google – ის საძიებო სისტემაში, ისინი დაუყოვნებლივ შენიშნავენ სხვა საძებო რეზულტატებზე მაღლა მყოფ თქვენს ბიზნეს საქმიანობას, რომელსაც თან დართული ექნება საკონტაქტრო ინფოორმაცია, ადგილმდებარეობის კოორდინატები Google – ის რუკაზე, თქვენი სამეწარემო ვებგვერდი, თქვენი სამუშოს ფოტოები, თქვენი ძველი კლიენტების განხილვები, მცირე ახწერა ვინ ხართ და რას აწარმოებთ, სამუშაო საათები, პოსტები სოციალური ქსელიდან და ა.შ. ყოველივე ამასთან ერთად თქვენს ხელთ იქნება Google – ის ანალიტიკური ინფორმაციის შემცველი ანგარიშები და მონაცემები, რომელიც საუკეთესო წარმოდგენას შეგიქმნით და გაგაგებინებთ თუ როგორი დამოკიდებულება აქვთ თქვენს კლიენტებს თქვენს ბიზნესთან მიმართებაში: რას აღმერთებენ თქვენ შესახებ, რას უჩივიან განხილვების სახით, როგორ გპოულობენ, რომელი არხებიდან გეკონტაქტებიან, დაგვეთანხმებით ეს ძალიან დიდი და პოგრესირებადი სასიცოცხლო შედეგის მომტანი რესურსი იქნება თქვენი ბიზნესისათვის, რადგანაც ასე არამარტო შეძლებთ მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე წვდომას, არამედ ყველაზე უმნიშნელო გადახვევებსაც ადვილად აღმოაჩენთ, გამოასწორებთ და შეინარჩუნებთ თქვენ კლიენტებთან დადებით დამოკიდებულებას სამომავლო პერსპექტივებში. და, რაც შეეხება ინტერნეტის საძიებო სისტემებში თქვენს ოფტიმიზირებულ ინფრასტრუქტურ ადგილს ანუ SEO-ს: წარმოიდგინეთ თქვენი გასაყიდი პროდუქტები საძიებო სისტემათა ქსელებში (Google-ის, Yandex-ის, Yahoo-ს, და Bing-ის) როგორ იკავებენ მოწინავე პოზიციათა პირველად რიგებს, როდესაც თქვენი პოტენციური კლიენტები ახორციელებენ საძებო რეზულტატებს მსგავს თუ სხვადასხვა სახის პროდუქტებთან მიმართებაში. როგორ გეხმარებიან ტრეფიკის შემოყვანაში, ახალი კლიენტების მოპოვებაში, გაყიდვების/კონვერტაციის გაზრდასა და მათი მაჩვენებლების გაუმჯობესებაში, აგრეთვე პოპულარობის მოხვეჭაში სწორედ ეს არის SEO – თქვენი პროდუქტების კაშკაშა ხელმისაწვდომობა და ხილვადობა ერთგვარი ინდექსირება ინტერნეტში, რომელსაც ჩვენი წარმატებული პროგრამული ინფრასტრუქტურა ავტომატიზირებულად განაპირობებს თქვენს ელექტრონულ მაღაზიაში. საკუთარი ორგანული და სტრუქტურული მექანიკური სახით.


სისტემატიზირებული რეფერალური და აფელაით კამპანიების ორგანიზებულობა და მათი ფასეული ტაქტიკურ-სტრატეგიული მარკეტოლოგიური როლი თქვენს სამეწარმეო საქმიანობაში

რეფერალურ და აფელაით მარკეტოლოგიურ სისტემას თავისუფლად შეგვიძლია ვუწოდოთ თვენს კომერციულ მაღაზიაში დიდებული სამეწარმეო/სარეალიზაციო გზებით ინფრასტრუქტურიზებული წარმატების საწინდარი, გადამდები და გამომწვევი ტექნოლოგია, რადგანაც იგი უზრუნველყოფს თქვენს გაყიდვებში ჩართულობას ფართო სპექტრის აუდიტორიებთან მიმართებაში: ურთიერთმომგებიანი საქმიანი თანამშრომლობის სახით, რომლის მიზანი ერთის მხრივ თქვენი გაყიდვების ხელშეწყობა, თქვენი ბიზნეს საქმიანობის გავლენის სფერო გაფართოება, ამაღლებაა, და მეორეს მხრივ სხვა ფიზიკური თუ იურიდიული პირებისათვის არაჩვეულებრივი საშემოსავლო შესაძლებლობების მიცემაა. როგორ მუშაობს ეს? მაგალითად: თუკი გადაწყვეტთ თქვენს მაღაზიაში აწარმოოთ რეფერალური და აფელაით მარკეტოლოგიური პროგრამა ეს საშალებას მოგცემთ თქვენი ბიზნეს საქმიანობაში ჩართოთ სხვა ადამიანებიც მათი საზრიანი კომერსანტული უნარჩვევების, ცხოვრებისეული გამოცდილების, თავისუფალი დროის და ფართო კავშირების გათვალისწინებით: რათა გაყიდონ და რეკომენდირება გაუწიონ საკუთარ მეგობრებთან, ნაცნობებთან, ოჯახის წევრებთან თქვენს პროდუქტებს და სერვისებს, რაღათქმაუნდა გარკვეული პროცენტული მოგების, თუნდაც საჩუქრების, ბონუსების, ფასდაკლებების, სასაყიდლე ვაუჩერების, უფასო მომსახურეობრივი წახალისებების სახით, ეს თავად თქვენს ორგინალურ გადაწყვეტილებებზეა დამოკიდებული. ამგვარი აპრობირებული ტაქტიკა არამარტო დაგეხმარებათ თქვენ, დამატებითი სამეწარმეო მიზნების განხორციელებისათვის მნიშვნელოვანი სტრატეგიული დამოკიდებულების და მიდგომის ფორმირებაში, თქვენი პროდუქტების და სერვისების გაყიდვის სახით, არამედ უამრავ საზრიან ადამიანს მომგებიან და მაღალშემოსავლიან მდგომარეობაში ჩააყენებს, შესაბამისად იგებს ყველა ისევე როგორც თქვენი მაღაზია აგრეთვე თქვენი პარტნიორებიც ფართო გაგებით. როგორ ხდება ამგვარი პროგრამების დანერგვა და მართვა თქვენს მაღაზიაში? ძალიან ადვილად და ორგანიზებულად: ფაქტობრიად თქვენი კომერციული პლატფრომა მარტივი პროგრამული იტერფეისის გამოყენებით სრულფასოვნად უზრინველყოფს ყოველგვარი რეფერალური და აფელაით მარკეტოლოგიური აქტივოვებების რეგულირებას, მონიტორინგს, კონტროლს, ავტომატურ ანგარიშწორებას, მნიშვნელოვანი მონაცმების მხედველობით ანალიზს, ისევე როგორც თქვენს სისტემის სამმართავ პანელში ასევე თქვენი პარტნიორების რეგისტრირებული ანგარიშების სამართავ პანელებშიც.

  • გამოკვლევები ადასტუებენ, რომ თქვენი მომავალი პოტენციური კლიენტები 10-ჯერ უფრო მეტი შემართებით იყიდიან თქვენს სარეალიზაციო პროდუქტებს/სერვისებს, როდესაც მათ ამის შესახებ საკუთარი უახლოესი მეგობარი/ნათესავი გაუზიარებს, მაშ რატომ არ უნდა მისცეთ თქვენს არსებულ კლიენტებს შესაძლებლობა თქვენს მიერ დაწესებული რაიმე წამახალისებელი ჯილდოს სანაცვლოთ – გაგიკეთონ უფასო რეკლამირება მათთან – თქვენს მომავალ პოტენციურ კლიენტებთან?
  • თქვენს სამეწარემოო მაღაზიაში რეგისტირებული პარტნიორი საკუთარი პროფილშივე უმარტივესი ინტერფეისის გამოყენებით, აგენერირებს თქვენი სარეალიზაციო პროდუქტების/სერვისების გათვალისწინებით აფელაით/რეფერალურ გასაყიდ ლინკს, რომლის გაზიარებაც შეუძლია სოციალურ ქსელებში, ელექტრონული ფოსტით, ფეისბუკ მესინჯერით, ბლოგით თუკი გააჩნია, საკუთარ მეგობრებთან, ნაცნობებთან, ოჯახის წევრებთან.
  • ნებისმიერ პირი, რომელიც ზემოხენებული გენერირებული სპეციალური აუტენთიფიცირებული ლინკის მეშვეობით შეიძენს თქვენი პარტნიორის მიერ რეკომენირებულ პროდუქტებს/სერვისებს. თქვენს პარტნიორს მიანიჭებს თქვენს მიერ მიზანშეწონილი, გათვალისწინებულ და დაწესებულ რაიმე სახის ჯილდოს/ანაზღაურებას.
  • თქვენს პარტნიორებს ყოველგვარი მიღწეული პროგრესის, შედეგიანი რეზულტატების, თქვენს მიერ დაწესებული ჯილდოს გაზომვა, მეთვალყურეობა, მართვა და ავტომატური გამოთხოვება, შეეძლებათ რეგისტრირებულ ანგარიშშივე, საკუთარი გრაფიკულ ვიზუალური სამართავი პანელის გამოყენებით.
  • აფელაით და მარკეტოლოგიური პროგრამების გამოყენებით: თქვენ აშენებთ მთელი წარმატებით ახალ საპარტნიორო ურთიერთობებს, მიზანდასახულად იღებთ უფრო და უფრო მეტ ლიდებს/შეკვეთებს/გაყიდვებს, შესაბამისად ხელი მიგიწვდებათ ახალ და განმეორებით გაყიდვებზეც, ახწევთ მაშტაბურ აუდიტორიებამდე, აფართოებთ სამეწარემო ბიზნეს გავლენის საზღვრებს.წარმატებას თქვენი წარმოება მოიტანს

ჩვენ წარმოგიდგენთ აპრობირებულ გზებს, რომლებიც თქვენი პროდუქტების და სერვისების შესყიდვას:
უფრო მოსახერხებელს, იოლს და დაჩქარებულს გახდის.


მარკეტინგული გზები & ფეისბუკ მესინჯერი

თქვენს კომერციულ პლატფორმას გააჩნია უნიკალური უნარი თქვენი ბიზნესის ფეისბუკ გვერდისა და მესინჯერის გამოყენებით განახახორციელოს რემრკეტოლოგიური ოპერაციები ავტომატურ რეჟიმში, მაგ: დაგზავნოს შეტყობინებები თქვენს კლიენტებთან, რომლებსაც შესაძლოა დაავიწყდათ მსყიდელობითი პროცედურების ბოლომდე მიყვანა, გაუგზავნოს მათ შეძენილი პროდუქტების მსგავსი სხვა შეთავაზებები განმეორებითი გაყიდვებისათვის, სთხოვოს განხილვა შესყიდული ნივთების თაობაზე, საშვალება მისცეს თქვენს კლიენტებს გააზიარონ თქვენი პროდუქტები საკუთარ მეგობრებთან პირდაპირ მესინჯერშვე და ა.შ. რაც არამარტო ზრდის თქვენი საერთო მოგების მაჩვენებლებს კონვერტაციის/ახალი პროსპექტების/ლიდების სახით, არამედ საუკეთესოდ მოქმედებს კიდეც თქვენს სამეწარემო მარკეტინგულ საქმიანობაზეც.


სარეკლამო ბანერების & ტრეფიკის გაცვლა-გამოცვლა

თუკი გადაწყვეტთ ძველი სკოლის მარკეტოლოგიურ გზებს მიმართოთ და თქვენი პროდუქტები და სრვისები სხვადასხვა ვირტუალურ სივრცეებში განათავსოთ და დაარეკლამოთ ან გაცვალოთ სხვა მაღაზიებთან სარეკლამო ბანერები, იმისათვის რომ მიიღოთ ახალი ლიდები, პროსპექტები, ტრეფიკი და გაყიდოთ საქონელი თქვენს მაღაზიაში, თვქენი კომერციული პლატფორმა არაჩეულებრივ საშვალებას გაძლევთ ავტომატურ რეჟიმში შექმნათ ულამაზესი ფორმატის სარეკლამო ბანერები, რომლებზეც თქვენი პრდოუქტები საუკეთესო ფორმებით იქნება წამოჩენილი, მაგალითად თქვენ შეგიძლიათ დააგენერიროთ ბანერები უკვე არსებული მზა სარეკლმაო შაბლონებიდან ერთი სპეციფუკური გასაყიდი პროდუქტის სახით ან თუნდაც აირჩიოთ რამოდენიმე პროდუქტები ერთდროულად, როგორც კოლექცია, კოლაჟი და ამგვარად გაუკეთოთ პრომოუშენი.


ფეისბუკ ბოტი & მისი მარკეტინგული მხარე

როდესაც საქმე დამატებითი გზებით თქვენი პროდუქტების და სერვისების წარმატებით გაყიდვას და რეალიზებას ეხება, ფეისბუკ ბოტის მარკეტინგული გამოენების მნიშნელობა თქვენს სამეწარემო საქმიანობაში საკმაოდ გასათვალისწინებელია. რადგანაც ასეთ შემთხვევაში საქმე გვაქვს ჭკვიან ინტელექტთან, რომელსაც შრმოატევადი, მძიმე და დამღლელი სამშაოს შესრულება 24/7-ზე განრიგით შეუძლია. მაგალითად თქვენს მაღაზიაში ინტეგრირებულ ბეისბუკ ბოტს თქვენი კლიენტებისათვის: თქვენს მიერ სპეციალური დროით განსაზღვრული ექსკლუზიური შეთავაზებების, სასაჩუქრე ვაუჩერების, ფასდაკლებითი კუპონების ავტომატური დაგზავნის ძალა შესწევს. ამასთან ერთად საშვალება გაქვთ, თქვენი ფეისბუკ ბოტი თქვენი გაყიდვების აგენტათაც აქციოთ, რომელსაც ყველა კითხვაზე პასუხი ექნება და იმუშავებს 24/7 რეჟიმში.


ინფლუენსერ მარკეტინგული ბერკეტები

ინფლუენსერ მარკეტინგი დღევანდელი გაგებით სხვა არაფერია თუ არა კონკრეტული პერსონა ან ინდივიდთა ჯგუფები, რომლებსაც ფართო აუდიტორია ჰყავთ შემოკრებილი სოც-ქსელებში, საკუთარი თავის გარშემო. რომელთაც უბრალოდ ბევრი მეგობარი, კონტაქტი და კავშირები აქვთ საკუთარი სოც-ქსელების ანგარიშებში. უმეტეს შემთხვევაში მათ აქვთ უნარი საზოგადოების აღქმაზე ეფექტი მოახდინონ, საკუთარი პოსტებით/ვიდეოებით. თქვენი კომერციული პლატფრომა ინფლუენსერ მარკეტინგულ ბერკეტებსაც მოიცავს საკუთარ ინფრასტრუქტურაში. მაგ: ნებისმიერი პირი, რომელიც თქვენს მაღაზიაში დარეგისტრირდება სოც-ქსელით, თქვენი სისტემა ავტომატურათ და უსაფთხოდ დაასკანირებს მათ, რათა გამოიკვლიოს, სოც-ქსელებში მათი მეგობრების, გამომწერების, რაოდენობა და ამ ინფორმაციას გადმოგცეთ თქვენ, ბიზნეს გარიგებებისათვის მოსალაპარაკებლად და საწარმოებლად.სხვა მარკეტოლოგიური გზები!


საზირო სოციალური ქსელების ლენტები

რა შეიძლება იყოს იმაზე უკეთესი თქვენი პოტენციური კლიენტების მსყიდველობით-უნარიანი გადაწყვეტილებების მისაღებად, ამა თუ იმ ნივთების დათვალიერებისას თქვენს მაღაზიაში, რომ აღმოაჩინონ ამ პროდუქტების ცოცხალი ნიმუშები. საზიარო სოციალური ლენტები სწორედ ამის უნიკალურ საშვალებას გაძლევთ: დაურთოთ თქვენ პროდუქტებს და გადმოიტანოთ სოციალური ქსელებიდან ულამაზეს ფორმებში, იმ არსებული თქვენი კლიენტების სურათები, რომლებმაც უკვე იყიდეს და გამოიყენეს თქვენი პროდუქტები დიდი წარმატებით.


მარკეტინგული სავაჭრო გვერდები

მცირე საპროდუქტო ხაზებით მოვაჭრე მეწარმეები, რომლებიც ჯერ კიდევ პოტენციური ზრდის მრუდზე იმყოფებიან ან თუნდაც ტესტსავენ სხვადასხვა ნიშურ პროდუქტთა კოლაჟს, ვრცელ საბაზრო სეგმენტზე გასვლამდე, მათ შეუძლიათ საუკუთარი კომპლექსური სისტემის მხოლოდ 1% გამოიყენონ, რომელსაც ჩვენ მარკეტინგულ სავაჭრო გვერდს ვეძახით, მისი მეშვეობით თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ აიღოთ თქვენი რამოდენიმე რჩეული პროდუქტი განათავსოთ თქვენს სავაჭრო გვერძე და დააკვრიდეთ როგორ განვითარდება წარმოება.


რემარკეინგი სარეკლამო არხებზე

მარკეტინგული კამპანიების გაშვებისას, ისეთ მსხვის სარეკლამო არხებზე როგორიც არის Facebook, Instagram, Youtube, Google და ა.შ. თქვენ გაქცთ არჩევანი სხვადასხვა პარამეტრებზე დაყრდნობით შეიმუშაოთ რეკლამები, რომელიც თქვენითვის განსაზღვრული შედეგების მომტანი იქნება, შესაბამისად თქვენ ქმნით ერთგვარ მარკეტინგულ პრაქტიკებს, რომელსაც თქვენი სისტემა ინახავს და წარმატების შემთხვევაში (ანალიტიკურ ცნობებზე დაყრდნობით) თქვენ შესაძლებლობა გექმნებათ ავტოპილოტზე გაიმეოროთ თითოეული მათგანი.


მსოფლიო ბაზარები & რეკლამები

თუკი თქვენი საქმიანობა ადგილობრივი სარეალიზაციო გადაწყვეტილებით არ შემოიფარგლება და თქვენი ხედვების გატანა, საზღვრების გაფართოება, ბიზნეს მაშტაბების გაზრდა და მეტი პროდუქტის გაყიდვა გსურთ, მაშინ აუცილებლად უნდა გაიტანოთ თქვენი საქონელი Amazon-ის, Ebays-ის გლობალურ ბაზრებში. ხოლო იმის განსაზღვრა, რომ შეგიძლიათ თქვენი სისტემის გამოყენებით მართოთ თქვენი წარმოება, დადაარეკლამოთ თქვენი პროდუქტები თითოეულ მათგანზე რჩეული ადგილების დასაკავებლად, საუკეთესო შედეგებს მოგიტანთ.


დინამიკური ი-მეილ კოლექტორი

თქვენი კომერციული სისტემა მუდმივად ცდილობს ინფრასრუქტურიზებული მარკეტოლოგიური საშვალებების გამოყენებას მაგალითად: ხელსაყრელი შეთავაზებებით, ამოსახტომი გამოცურებადი ფანჯრებით, პროდუქტების სპეც ბლოკებითა და ბანერებით და სოციალური არხებით ავტომატური გზებით, შეაგროვოს თქვენი მაღაზიის არა-რეგისტრირებული პოტენციური კლიენტების, პირების, ვიზიტორების, მნახველების, სტუმრების ი-მეილ მისამართები, რათა შექმნას ელექტრო მარკტოლოგიური საფოსტო კამპანიების საწარმოებლად მთავარი ბაზები.


ბლოგინგი & პოსტ პრომოუშენი

კომპეტენტური მარკეტოლოგები ხშრად იყენებენ ბლოგინგის, როგორც დამატებით რესურს პროდუქტების, სერვისების, შეთავაზებების თაობაზე სასაუბროთ, მათ რეკლამირებისათვის და წარდეგნისათვის. თქვენ, როგორც მეწარმემ შეგილიათ გამოიყენოთ ბლოგი თქვენი პროდუქტების შესახებ განხილვებისათვის, მისცეთ საშვალება თქვენ ვენდორებს, რეფერალებს, და რაღათქმაუნდა თქვენს კლიენტებს სხვადასხვა თემაზე სტატიების წერის. მოახდინოთ თქვენს გარშემო აუდიტორიის ფორმირება და წაიწიოთ წინ.
ექსპერტი მარკეტერების ფავორიტი ტექნოლოგია თქვენს ხელშია

ელექტრონული საფოსტო მარკეტინგი, თქვენი კომერციული პლატფორმის ერთ-ერთი ყველაზე შეუფასებელი და ძლევამოსილი მარკეტოლოგიური ინსტრუმენტია, რომელიც ერთგვარ მექანიკურ, ინტელექტუალურ რესურს წარმოადგენს თქვენს ხელში, საკუთარი სისტემატიზირებული სამეწარმეო შესაძლებლობებით და მრავალფუნქციონირებადი გასაყიდი, სარეალიზაციო საშვალებებით. განვიხილოთ ზოგიერთი მათგანი:
კლიენტების სეგმენტაცია

თქვენი სისტემა ავტომატურად ანაწილებს კლასობრივად თქვენს კლიენტებს, თითოეულს საკუთრი დემოგრაფიის, ლოკაციის, სავაჭრო ქცევის მიხედვით და წამოქმნის ერთგვარ კლიენტურათა ელექტრონულ ბაზებს, რომელთაც შეფარდებული აქვს მაღალი, დაბალი და საშალო პოტენციალის მსყიდველობითი მაჩვენებლები. ეს საშალებას გაძლევთ თქვენს სხვადასხვა კლიენტთა ჯგუფებთან აწარმოოთ განსხვავებული დამოკიდებულებითი ფორმის ი-მაილ მარკეტინგული კამპანიები, რათა არ შეამციროთ თქვენი წარმოების დინამიკა და მიახწიოთ მაქსიმალურ შედეგებს გაყიდვებში მართებული ნაბიჯების გადადგმით.

კამპანიების ორგანიზებულობა

ელექტრონული საფოსტო მარკეტინგული გზავნილების ორგანიზებას და დანერგვას, დიდი გავლენის მოხდენა შეუძლია თვენს ბიზნეს საქმიანობაზე, რადგანაც სწორედ ის უზრუნვლყოფს და გეხმარებათ სარეკლამო დანახარჯების არ არსებობის ფონზე, თქვენი შეთავაზებების მრავალათასიანი აუდიტორიათა საფოსტო ყუთში წარდგენა-გავრცელებაში. თქვენი სისტემის გამოყენებით თქვენ შეგიძლათ აწარმოთ მრავალი სახის ელექტრონული კამპანიები მაგ: სტანდარტული სარეკლამო, საპრეზენტაციო, სეზონური, შეთავაზებადი, რემარკეტინგული, ვიდეო კამპანიები. შედეგი? ლიდების, ახალი პროსპექტების გაყიდვების გენერაცია, კონვერტაციის მაჩვენებლების ზრდა და მარტივი წვდომა ფართო აუდიტორიაზე.

ელექტრონული შაბლონები

კომუნიკაციის ხარისხი, პერსონიფიცირებადი გამოცდილება, სპამ-ფილტრის დაძლევის უნარი, მაღალი კონვერტირებადი მაჩვენებლები, საპრეზენტაციო და შეთავაზებადი სახის უნიკლაური და მიმზიდველი დიზაინ ფორმები, ეს ის ინტეგირებული ფაქტორებია, რომლებსაც სრულფასოვნად მოიცავს თქვენი ელექტრონული შაბლონები, ი-მაილ მარკეტინგული კამპანიების მსვლელობა-ორგანიზებისას. მათი გამოყენებისას დაზოგავთ თქვენს ძვირფას დროს, ენერგიას, ძალისხმევას და მეტად აღარ იდარდებთ ეფექტრური ფორმის შეტყობინებების კონსტრუციულ აგებასა და შემუშავებაზე, თავს მეტად აღარ გაიუფასურებთ და რაც მთავარია გექნებათ პროფესიონალური მაგალითები თუ, როგორ უნდა აწარმოოდ კამპანიები.

პერსონალიზირებადი შეთავაზებები

თქვენს ელექტრონულ საფოსტო მარკეტინგული სისტემას გააჩნია უნივერსალური ჭკვიანი პროგრამული ინტელექტი, რომელიც განაპირობებს ავტომატურ რეჟიმში თქვენგან დამოუიკიდებლად იწარმოოს სხვადასვხა ფორმატის ი-მაილ მარკეტინგული კამპანიები თქვენს, კლიენტურათა საბაზო-ჯგუფებთან მაგ: განსაზღვროს წინარე შესყიდვებიდან გამომდინარე თქვენი კლიენტების გემოვნება და გაგუგზავნოს მათ სხვა არსებული პროდუქტების შესახებ მსგავსი შეთავაზებები, გამიჯნოს თქვენი რეგისტრირებული კლიენტების პასიური მდგომარეობა და გამოსაცოცხლებლად დაუგზავნოს ეფექტური შეტყობინებები.

განმეორებითი გადამიზნებები

გამოიყენოთ თქვენი ელექტრონული მარკეტოლოგიური კამპანიების დინამური შესაძლბლობები სრული პოტენციალით: განმეორებითი გადამიზნებები სწორედ ამ საქმეს ემსახურება მოგცეთ არაჩვეულებრივი მყისიერი პროგრესირებადი შედეგები, თანაც იგი ავტომატიზირებული ინფრასტრუქტურით მუშაობს, და გეხმარებათ მიტოვებული და დაუსრულებელი მსყიდველობითი პროცედურების იდენტიფიცირების შემთხვევაში მავანს მუდმივად შეახსენოს თავი, + თქვენი საუკეთესო პროდუქტების შესახებ შეტყობინებები გაუგაზვნოს მათ, ვინც უბრალოდ სტუმრობდა ხანგრძლივი დროის განმავლობაში თქვენს მაღაზიას მაგრამ არანაირი შენაძნები არ განუხორციელებია თქვენთან.

ანგარიშები და ანალიტიკა

ანალიტიკური ანგარიშების და სანფორმაციო ცნობების ანალიზირების როლი თქვენს ელექტრონულ საფოსტო მარკეტინგულ კამპანიებში კრიტიკულად მნიშნელოვანია, რადგან იგი გეხმარებათ მომგებიანი და წამგებიანი მარკეტინგული აქტივობების განსაზღვრაში, საუკეთესო პრაქტიკების იდენტიფიცირებასა და მის სამომავლოდ განმეორებაში. მონიტორინგის მექანიზმი მოგაწვდით ცხელ-ცხელ ცნობებს: თქვენი შეტყობინებების ნახვების დონის, თქვენი შეთავაზებების გამოძახილების საერთო კოეფიციენტს, კონვერტაციის მაჩვენებლებს, საბაზო სიების ზრდის ჯამის, თქვენს მიერ გაგზავნილ ი-მეილ კამპანიების გაზიარებების სიხშირეს და რაღათქმაუნდა საერთო ფინანსური ამონაგებების შესახებ ცნობებს.SMS მარკეტინგი თქვენს პლატფორმაში

SMS მარკეტინგი თქვენს პლატფორმაში

ახლა თქვენ უკევ შეგიძლიათ აწარმოოთ SMS მარკეტოლოგიური კამპანიები უმარტივესად.


სპეც შეთავაზებითი პროდუქტები

სპეც შეთავაზებითი პროდუქტები

რაიმე ექსკლუზიურს ფლობთ? მიიქციეთ თქვენი პოტენციური კლიენტების ყურადღება სპეციალური ბანერებით.სოც-ქსელებში ავტომატური პოსტები

სოც-ქსელებში ავტომატური პოსტები

დაზოგეთ დრო, გაწერეთ განრიგი და ნება მიეცით სისტემას თქვენს მაგივრად იმუშაოს.


Google-ის სხვა მარკეტინგული იარაღები

Google-ის სხვა მარკეტინგული იარაღები

Google-ის ანალიტიკა, კონვერტირების ანალიზატორი, თაგი რემარკეტინგისათვის, რუქა.საინფორმაციო ცნობები მესინჯერში

საინფორმაციო ცნობები მესინჯერში

შემოიღეთ რაიმე სიახლეები? გაუგზავნეთ შეტყობინებები თქვენს კლიენტებს ერთობლივად.


სოციალური მტკიცებულებების ფანჯრები

სოციალური მტკიცებულებების ფანჯრები

გამოსახეთ პირდაპირი ტრანსლაციით პროდუქტების შესყიდვები მაღაზიის სტუმრებისათვის.თქვენი პროდუქტები თვითერზე

თქვენი პროდუქტები თვითერზე

გადაიტანეთ თქვენი გასაყიდი პროდუქტები თვითერზე ულამაზესი ფორმებით და ატრიბუტებით.


სარეკლამო პრომო არხები

სარეკლამო პრომო არხები

დაარეკლამეთ პროდუქტები პირდაპირ თქვენ პლატფორმიდან სხვადასვხა Web პორტალებზე.სოციალიზირებადი პროდუქტები

სოციალიზირებადი პროდუქტები

თქვენს კლიენტებს აქვთ საშალება გააზიაროთ თქვენი პროდუტები საკუთარ სოც-ქსელებში.


რეგისტრაცია სოციალური ქსელებით

რეგისტრაცია სოციალური ქსელებით

მარკეტინგული მიდგომა, რომელიც გაუადვილებს კლიენტებს თქვენთან თანამშრომლობას.სოციალური ჩანართები მაღაზიაში

სოციალური ჩანართები მაღაზიაში

შესაძლებლობა დალინკოთ მაღაზია თქვენი სოციალური ქსელების ბიზნეს გვერდებით.


სხვა მარკეტინგული საშალებები

სხვა მარკეტინგული საშალებები

1 წკაპით სისტემური გადახდები, პირდაპირი და ჯვარედინი შეთავაზებები, სასაჩუქრე ვაუჩერები, კუპონები, და ა.შ.ჩვენ ვპარტნიორობთ და ვთნამშრომლობთ მსოფიოში საუკეთესო წამყვან დეველოპურ ინსტიტუტებთან და ფირმებთან, გვაქვს წვდომმა მძლავრ ინოვაციურ მარკეტოლოგიურ სამეწარემეო ტექნოლოგიბთან და მათ ვნერგავთ აპრობირებული გზებით ჩვენი მომხმარებლების საქმიანობაში ეფექტურად.

Robert Redford & Christopher Dean


გაეცანით ვიდეო რგოლს
ჩვენი პროფესიონალიზირებული გამოცდილება და ცოდნა, თქვენს არაჩვეულებრივ საქმიანობაში

დიდი და წარმატებული ბიზნესები საუკეთესოდ შერჩეული პროდუქტებით და საპასუხისმგებლო მომსახურეობრივი სერვისების დანერგვით იქმნება. თქვენც სწორედ ამით უნდა დაიწყოთ, ხოლო ჩვენი სოლიდური მიზანია სრულფასოვნად დაგეხმაროთ და მხარი დაგიჭროთ მსგავი ორიგინალური პროექტების წამოწყებებში: თქვენი პროდუქტების და სერვისების სამეწარმეო კუთხით განვითარებაში, შთამბეჭდავი და დინამიური ბრენდის იდენტურობის შექმნაში, საქონლის შეფუთვის დახვეწასა და მის საბაზრო გაყიდვა-გავრცელებაში, თქვენს კომერციულ მაღაზიაში ინტეგრირებული უნივერსალური, სამეწარემოდ მძლავრი მარკეტოლოგიური ინსტრუმენტებისა და ხესაწყო-იარაღების გამოყენების სწავლება მოხმარებაში და ამავდროულად თქვენი ბიზნეს საქმიანობის ღირებულების და ფასეულობის წინ წამოწევასა და პოტენციურ ზრდაში.

error: Alert: Content is protected !!